Šesto srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

Šesto srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

V sredo, 14. oktobra 2020 ob 12.00, je preko aplikacije Zoom potekalo šesto spletno srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack.

Srečanja so se udeležili mentorji praktičnega izobraževanja iz različnih podjetij in predstavnici Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje, Metka Nosan in Mojca Sendelbah kot koordinatorica projekta ter člani Skupnosti VSŠ: generalna sekretarka Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot vodja projekta, vodja razvoja Miha Zimšek in strokovna sodelavka Branka Mulej.

Mentorji iz podjetij so predstavili predloge rešitev zastavljenih problemov po temah in o njih predebatirali ter podali predloge in rešitve na podlagi lastnih izkušenj v organizaciji. V nadaljevanju je bil oblikovan plan za nadaljnje delo. Na koncu je bil dogovorjen termin za zadnje srečanje, kjer bodo pregledali celotno delo in naredili zaključke.