Sestanek Nacionalne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo na MIZŠ

Sestanek Nacionalne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo na MIZŠ

Sestanek Nacionalne skupine za VKO je na MIZŠ v Ljubljani potekal 26. 9. 2019. Skupnost VSŠ je predstavila projekt Sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, njegov namen, cilje, ožjo strokovno skupino, na razpisu izbrane višje strokovne šole ter izvedene in načrtovane aktivnosti (do zaključka projekta).

Pripravljajo se novi opisi poklicev in novosti v okviru platforme Moja izbira. Glede na to, da je ta platforma financirana iz projektnih sredstev in je osrednja informacijska točka za karierno orientacijo, je treba zagotoviti tudi dolgoročno vzdrževanje in delovanje te platforme.
Novi priročniki so objavljeni na spletni strani VKO točke za pripadajoče delovne liste pa je potrebna pisna prošnja na VKO točko.
V okviru Multi faktorske baterije testov so na voljo računalniški testi za pomoč pri karierni orientaciji in določanju prednostnih področij posameznikov.
V okviru projektov Pogum in Podvig je osnovana skupina svetovalnih delavcev za razvijanje indikatorjev in meril za nakazovanje talentov. Pripravlja se tudi konferenca za šolske svetovalne delavce aprila 2020, programska skupina vabi k predlaganju predavateljev in sodelovanje s kadroviki iz gospodarstva na konferenci.
Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva bo ponovno organiziran, uporabljena bo aplikacija za prijavo. Do 8. oktobra so odprte prijave za podjetja, od 4. novembra bo aplikacija odprta za posameznike.
ACS v okviru projekta ISIO organizira 180 nacionalnih dogodkov za dvig izobrazbene ravni. Promocija poteka tudi preko oddaje Dobro jutro, ki se je pokazala kot učinkovito sredstvo za naslavljanje tovrstne ciljne skupine. Svetovanje za zaposlene je projekt, ki je preko spletne platforme zelo obiskan.
Projekt Vključevanje oseb pred izgubo zaposlitve skrbi za povečanje kariernih možnosti zaposlenih pred izgubo zaposlitve SPIRIT. Projekt ASI usposabljanja starejše zaposlene.
Prihodnost sodelovanja CPI na področju VKO je trenutno neznana. Delo je do sedaj bilo predvsem osredotočeno na osnovne šole za zvišanje vpisa v srednje poklicne in tehniške šole. Potrebno je delo razširiti srednje in višje šole. Prav tako je potrebno sistemsko urediti sodelovanje CPI na področju VKO. S tem v zvezi je bil sprejet sklep skupine naslovljen na CPI, MIZŠ in MDD.
Zavod RS za šolstvo je nosilec ESS projekta Prenova kariernega usposabljanja učiteljev. V okviru tega se ustanavlja skupina v katero so vključeni vsi javni zavodi (CPI, RIC, ACS, …) pod vodstvom Mihe Lovšina. Višje strokovne šole so bile iz projekta izpuščene zaradi tega je smo opozorili na to popravek te pomanjkljivosti, ki jo je podprla tudi vodja sektorja, Katja Dovžak. Financiranje se prične z letom 2020.
Predstavljen je bil Komunike 9. mednarodnega kongresa ICCDPP 2019 na katerem je sodelovalo 160 delegatov iz 34-ih držav sveta, UNESCO, OECD, Evropske komisije, Evropskega centra za usposabljanje in Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. Komunike je obsega 12 predlogov na štirih tematskih področjih. Komunike je priložen v angleščini, prevod bo pripravljen in objavljen na VKO točki.
Pripravljena je tudi Slovenska priredba etičnih smernic IAEVG, katero bodo člani skupine VKO pregledali in podali morebitne pripombe do naslednjega srečanja.
Januarja bo redni letni Posvet za svetovalne delavce. Do novembra lahko predlagamo operativne vsebine za predstavitev na posvetu.
Datum naslednjega sestanka nacionalne skupine za VKO je 3. 12. 2019.