Sestanek Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji

Sestanek Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji

Na sestanku Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji, ki je 6. februarja 2019 potekal v Bruslju, so bili predstavljeni naslednji dokumenti:

  1. raziskava o Stebru kvalifikacij ESCO, tri-stebrni pristop, glavne ugotovitve raziskave (ni neposredne povezave med zagotavljanjem kakovosti kvalifikacij in ESCO in ni povezave stebra spretnosti in kvalifikacij) in naslednji koraki (potrebno je zagotavljanje kakovosti kvalifikacij vključiti neposredno v ESCO in povezati stebra spretnosti in kvalifikacij),
  2. poročilo o Prečnih spretnostih in kompetencah ter njihov pomen za EOK in ESCO ter predvsem poudarili nujnost dogovora okoli ustrezne usklajene terminologije prečnih spretnosti in kompetenc in
  3. poročilo o Digitalnih certifikatih in pregled objektivnosti, uporabnosti, uporabnikov, tipov, pravil uporabe in razvoj le-teh v povezavi z EOK in ESCO. Prednosti so predvsem preglednost, zaupanje in vnovična uporaba.