Člana Skupnosti VSŠ v okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na spletnem seminarju nemškega koordinatorja

Člana Skupnosti VSŠ v okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na spletnem seminarju nemškega koordinatorja

V ponedeljek, 14. septembra 2020 sta člana Skupnosti VSŠ Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Miha Zimšek v okviru projekta SELFIE WBL kot povabljena gosta sodelovala na spletnem seminarju nemškega koordinatorja. Spletni seminar je organizirala nemška institucija BBSW – Berufsbildende Schule Wirtschaft, na njem pa je sodelovalo 19 udeležencev.

Dnevni red uvodnega sestanka:
1. Uvod
2. Pozdrav s strani JRC
3. Kratka predstavitev projekta SELFIE
4. Predstavitev in demo orodja SELFIE WBL
5. Nadaljnji potek projekta (anketa, memorandumi o soglasju, memorandumi s podjetji, raziskava)
6. Razno

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič je v imenu Skupnosti VSŠ, ki v projektu sodeluje kot nosilka raziskovalnega dela, udeležencem predstavila potek raziskave, kvalitativni del raziskave in možnost šol, da s Skupnostjo VSŠ podpišejo pogodbo o nerazkritju podatkov (t.i. Non-disclosure agreement).