SELFIE WBL Follow up

SELFIE WBL Follow up

Polno ime: Embedding and Empowering SELFIE WBL Culture (SELFIE WBL Follow up)
Trajanje: od 1. november 2021 do 31. oktober 2024
Pridobljena skupna sredstva: 199.640,00 €
Delež sredstev Skupnosti VSŠ:
32.780,00 €

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
 • Orodje za odkrivanje digitalnega potenciala šole oz. podjetja.
 • Pomoč pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja.
 • Podpora uporabnikom orodja SELFIE WBL.
O PROJEKTU

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je na podlagi Okvira za spodbujanje digitalnega učenja v izobraževalnih organizacijah Evropske komisije razvilo orodje SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies). Orodje SELFIE je bilo nadgrajeno tudi za specifične potrebe poklicnih in strokovnih šol, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom ter praktično izobraževanje in tako vključujejo v neposreden proces izobraževanja tudi podjetja – SELFIE WBL.

Skupnost VSŠ je sodelovala v pilotnem projektu SELFIE WBL in partnerji pilotnega projekta so se odločili nadaljevati delo v okviru programa Erasmus+, ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva. V naslednjih 3 letih bomo podprli naše pilotne šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje po Franciji, Nemčiji, Poljski, Madžarski in Sloveniji, da si utrejo pot do digitalne preobrazbe s pomočjo orodja SELFIE WBL.

 

 • EfVET – The European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Belgija)
 • Skupnost VSŠ – Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Slovenija)
 • SEPR – Societé d´Enseignement Professionnelle du Rhone (Francija)
 • BBSW – Berufsbildende Schule Wirtschaft (Nemčija)
 • AHDE – The Association for Hungarian Digital Education (Madžarska)
 • OICP – Polska Fundacja Osrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego (Poljska)
KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ.

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta SELFIE WBL Follow Up so:

➢ da poklicne in strokovne šole v celoti razumejo rezultate, prejete prek institucionalnega poročila SELFIE WBL.
➢ da te rezultate uporabijo za učinkovito obravnavanje ukrepov za digitalno preobrazbo.
➢ da krepijo zmogljivost za digitalno preobrazbo šole.
➢ da SELFIE WBL uporabijo za krepitev ekosistema in sodelovanja s podjetji in drugimi deležniki, kar bo prispevalo k boljšim strokovnim in digitalnim veščinam in kompetencam vseh deležnikov (predvsem študentov).
➢ da poklicne in strokovne šole redno uporabljajo orodje SELFIE WBL in sledijo svojim dosežkom v smeri digitalne preobrazbe.
➢ da oblikujemo smernice s priporočili in dobrimi praksami za vse ostale uporabnike orodja SELFIE WBL za lažjo uporabo njihovega poročila.
➢ da predlagamo rezultate projekta v SELFIE WBL podporni komplet orodij kot podporno gradivo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (JRC).
➢ da vsem nadaljnjim poklicnim in strokovnim šolam olajšamo uporabo orodja SELFIE WBL kot učinkovitega prispevka k njihovi digitalni preobrazbi.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta SELFIE WBL Follow Up je doseči naslednje rezultate:

Rešitve stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vodstvo, učitelje in študente:
➢ prepoznavanje vrzeli v digitalizaciji med vodstvom, učitelji in študenti,
➢ razvoj rešitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vodstvo, učitelje in študente,
➢ pilotiranje (testiranje) rešitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
➢ izvajanje rešitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vodstvo, učitelje in študente,
➢ vrednotenje rešitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vodstvo, učitelje in študente.
Razvoj podpornega kompleta orodij SELFIE WBL, ki vključuje:
➢ vodnik za pripravo na izvedbo samorefleksije SELFIE WBL,
➢ vodnik za spremljanje,
➢ kako rezultate prenesti v institucionalni digitalni akcijski načrt,
➢ objavljanje in deljenje zbirke dobrih/slabih praks,
➢ poročila o napredku države.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
 • Prevod gradiv.
 • Mobilizacija in izbira šol in podjetij v pilotnih državah.
 • Izvedba pilotnega testiranja SELFIE WBL v šolah in podjetjih.
 • Priprava pripravljalnega, validacijskega in evalvacijskega webinarja ter fokusnih skupin in intervjujev.
 • Priprava kvalitativne raziskave, vključno s pripravo študij primerov, ki povzema postopek in pridobljene izkušnje iz pilotnega testiranja orodja SELFIE WBL v poklicnih in strokovnih šolah in podjetjih.
 • Priprava seznama digitalnih orodij, ki se uporabljajo v sektorju za vsako od pilotnih držav.