Alicia Leonor Sauli Miklavčič
generalna sekretarka
MAG-2760

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič je na Sekretariatu Skupnosti VSŠ zaposlena kot generalna sekretarka in je zadolžena za vodenje projektov in mednarodne zadeve. Je dobra poznavalka mednarodnega strokovnega visokošolskega izobraževanja, strokovnjakinja za mednarodne projekte in podpredsednica upravnega odbora EURASHE. Ustanovila je prvi slovenski konzorcij za mobilnost Erasmus +, slovenski višješolski klub Erasmus diplomantov in Erasmus zaposlenih. Več let je bila zaposlena kot predavateljica na Lesarski šoli Maribor in ravnateljica na Tehniškem šolskem centru Maribor.