Seja koordinacijskega telesa za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ

Seja koordinacijskega telesa za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ

23. marca 2017 je potekla seja koordinacijskega telesa za poklicno in strokovno izobraževanje. Seja je bila namenjena predvsem predstavitvi in podajanju morebitnih pripomb na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodelujoči so izrazili predvsem nezadovoljstvo z načinom delovanja Koordinacijskega telesa, saj namesto, da bi le-ta imel vlogo posvetovanja z vsemi deležniki ima le bolj informativno vlogo z že znotraj MIZŠ dorečenimi dokumenti. Pripombe deležnikov na seji nimajo več nikakršnega vpliva na predstavljene dokumente saj smo z njihovo vsebino seznanjeni le nekaj dni pred potrditvijo le-teh, kar ne omogoča konstruktivnega in strokovnega dela koordinacijskega telesa.

Predstavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju – tukaj.