ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
Telefon:(04) 506 23 62
E-pošta:vss@scsl.si
Spletna stran:http://www.scsl.si
Kratek opis šole:

Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vas vabimo, da se vpišete na našo šolo, kjer ponujamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne profile na področju strojništva in lesarstva.

Višješolski programi: Strojništvo, Lesarstvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/Inženirka strojništva, Inženir/Inženirka lesarstva