ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 234 24 54
E-pošta:vss@scpet.si
Spletna stran:https://www.scpet.si
Kratek opis šole:

Smo višja strokovna šola, ki deluje kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ŠC PET, Ljubljana, od 1999 dalje. Naša dejavnost je izobraževanje študentov rednega in izrednega študija, načrtno in sistematično posredovanje znanja in občih civilizacijskih in kulturnih vrednot s poudarkom na vseživljenjskem izobraževanju.

Pri nas se šolajo bodoči ekonomisti na treh področjih: zavarovalništvo, bančništvo in poslovna logistika. Smo edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki izobražuje bodoče inženirje telekomunikacij. Študentom nudimo tudi dodatna izobraževanja - Cisco Networking Academy, z možnostjo opravljanja mednarodnih certifikatov (CCNA) in SAP ERP Academy, z možnostjo opravljanja certifikata (SAP ERP), ki ga podeljuje šola.

Višješolski programi: Ekonomist, Telekomunikacije
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist / ka (VI/I), Inženir/ka telekomunikacij (VI/I)