SAPS

Polno ime: Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises
Trajanje: od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2018
Pridobljena skupna sredstva: 607.339,09 € (delež sofinanciranja 80 %, 487.471,27 €)
Delež sredstev Skupnosti VSŠ:
60.500,72 € (delež sofinanciranja 80 %, 48.400,58 €)

O PROJEKTU

Projekt SAPS naslavlja mala in srednja podjetja (MSP), s ciljem izboljšati zaznavanje in razumevanje MSP-jev glede prednosti vključevanja v praktično izobraževanje (PRI) študentov terciarnih strokovnih institucij. Na ovire za zagotavljanje PRI mest za študente terciarnega strokovnega izobraževanja bo projekt odgovoril z dvema dejavnostma:

 • z izborom in sodelovanjem strokovnjakov na področju vodenja PRI, ki bodo razvili gradiva za poučevanje in učenje v malih in srednjih podjetjih,
 • s procesom izboljšanja postopkov institucij terciarnega strokovnega izobraževanja (bolj odprti za PRI).

Zato bo projekt:

 • razvil orodje za SMP za sodelovanje z institucijami terciarnega strokovnega izobraževanja za pripravo PRI in zaznavanje vrednosti PRI,
 • pripravil navodila kakovosti za institucije terciarnega strokovnega izobraževanja za nudenje PRI malih in srednjih podjetjih, ki vključujejo upravljanje in strategijo, poučevanj in učenje ter operativne pristope.

V drugem delu bo projekt promoviral prednosti PRI pri malih in srednjih podjetjih in omilili percepcijske ovire v 10 državah, izpeljali kampanjo za povečanje interesa za PRI. Pripravili bomo PRI portal s promocijskimi sporočili, primeri dobrih praks, orodji in kontakti za nudenje PRI v Evropi.

Poleg Skupnosti VSŠV je v projekt SAPS vključenih 9 partnerjev:

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ:

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
 • Smernice za kvalitetno in uspešno upravljanje praktičnega izobraževanja.
 • Večjezikovni interaktivni portal z izdelanimi gradivi kot podpora podjetjem, s katerimi višje strokovne šole sodelujejo.
 • Večja pripravljenost MSPjev za sodelovanje v PRI.
 • Promocija VSŠ programov skozi promocijo PRI.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 • Vzpostavitev rednega in organiziranega sodelovanja med predstavniškimi organizacijami TSI in MSP.
 • Vzpostavitev skupine strokovnjakov za izdelavo smernic upravljanja praktičnega izobraževanja.
 • Razvoj večjezikovnega interaktivnega portala z izdelanimi gradivi: za poučevanje in učenje MSPjem, primeri dobrih praks za MSPje, baze odgovornih oseb na TSI institucijah, ki lahko MSPjem pomagajo pri upravljanju PRIja.
 • Identificiranje rešitev za specifične izzive podjetij.
 • Promocija pripravništev za pridobivanje MSPjev za sodelovanje.