SAPS – delavnica strokovnjakov

SAPS – delavnica strokovnjakov

Na podlagi nacionalnih rezultatov delavnic v 10-ih partnerskih državah smo na dvodnevni delavnici v Vilni med 9. in 10. majem 2017 pripravili skupni dokument s povzetimi pričakovanji vseh treh deležnikov (študentov, institucij in MSP-jev) od praktičnega izobraževanja pred, med in po PRI, uskladili kriterije/indikatorje kakovosti za različne procese PRI in pripravili seznama nalog za sistem vodenja PRI za izobraževalne institucije ter za mala in srednje velika podjetja.

Več 9. in 10. maj 2017 – SAPS (WP2).