Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020

Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020

V torek, 6. junija 2017 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani potekala 12. izredna letna skupščina Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Osrednja tema srečanja je bil Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet in generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Elvira Šušmelj. Po njenih besedah, je dobrodošlo, da se Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020 pripravlja hkrati s pobudo MIZŠ za pripravo nacionalne strategije višjega šolstva, pri čemer je potrebno upoštevati, da so ključna ciljna skupina študenti ter temu prilagoditi aktivnosti. Kot je še poudarila generalna direktorica Elvira Šušmelj, MIZŠ podpira Skupnost VSŠ in pozdravlja izbrana stateška področja.

Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet je poudaril, da je pri pripravi razvojnega načrta potrebno upoštevati realizacijo in finančne zmožnosti Skupnosti VSŠ ter izbrati ključne projekte, ki bodo kot taki tudi izvedeni. Na skupščini je bilo prisotnih 35 predstavnikov 47 višjih strokovnih šol. Pregled pripravljenega strateškega dela razvojnega načrta in pripravo končnih projektov kot del razvojnega načrta Skupnosti VSŠ s člani skupščine vodita svetovalca ORVI Consultus Mitja Cimerman in Sandi Jerman.

Sprejeti Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020:

P1 Skupnost VSŠ – grafični prikaz podatkov iz ankete

P2 Skupnost VSŠ – grupiranja kvalitativnih odgovorov iz ankete

P3 Skupnost VSŠ – povzetki kvalitativnih vprašanj iz ankete

P4 Skupnost VSŠ – povzetki delavnice na skupščini 9.4.17 na Bledu

P5 Skupnost VSŠ – začetne definicije projektov Skupnost VSŠ – razvojni načrt – sprejet – 2017-06-06