Razpis za podelitev priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2017

Razpis za podelitev priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2017

 Tudi v letu 2017 bomo v Skupnosti VSŠ podelili zaslužno priznanje vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja.

 

V skladu s Pravilnik o priznanjih Skupnosti VSŠ V2

vabimo k oddaji predlogov za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ.

 

Predlagatelji so lahko člani Skupnosti ali organi Skupnosti.

Priznanja lahko prejmejo posameznik/ca, skupina, zavod ali druga organizacija za uspešno delo, za izjemne in ustvarjalne dosežke na področju višjega šolstva in za pomemben prispevek k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja

Priznanja se podeljujejo za:

  • dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti;
  • izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti in višjega strokovnega šolstva;
  • 20 letno in vsako nadaljnje 10 letno delovanje šole;
  • izjemne dosežke na področju razvoja višjega šolstva;
  • dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah, komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva;
  • izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju;
  • izjemne dosežke na področju razvoja novih pedagoških pristopov in tehnologij dela na področju izobraževanja,
  • izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu.

Priznanja, ki bodo podeljena: pisno priznanje ali zlati častni znak.

Predlogi za podelitev priznanj se oddajo v dveh (2) izvodih na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisu. Predlogu se priložijo morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Predlogi z dokazili se oddajo do vključno 30. 9. 2017 na naslovSKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, SLOVENIJA.

Komisija za kakovost bo opravila izbor na podlagi prijav najkasneje v 15 dneh po poteku roka za prijavo. Podelitev priznanj bo potekala na konferenci o kakovosti v višjih strokovnih šolah, 21. novembra 2017.

 

Celje, 31. avgust 2017

 

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ

mag. Gabrijela Kotnik, predsednica

Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ 2017

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA