RAZPIS ZA PODELITEV DIPLOM SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST

RAZPIS ZA PODELITEV DIPLOM SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST

RAZPIS ZA PODELITEV DIPLOM SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST

 

Na višjih strokovnih šolah se zavedamo pomena kakovosti višješolskega izobraževanja, zato že vrsto let potekajo sistematične aktivnosti v smeri spodbujanja uvajanja sistema kakovosti. S projektom Impletum so bili postavljeni enotni temelji sistema kakovosti v višjih šolah in v okviru tega projekta je bilo podeljeno veliko priznanj šolam, ki so ga vzpostavile.

Kakovost višjih šol, ki se je izkazala tudi preko zunanjih evalvacij, pa želimo nadgraditi v poslovno odličnost. V ta namen je bil v okviru Komisije za kakovost pripravljen Model odličnosti, in sicer  kot osnova za podeljevanje Diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost. Model je bil predstavljen 27. 5. 2015 vsem udeležencem na predstavitvi novih Izhodišč za pripravo višješolskih študijskih programov v Celju.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost, in sicer do vključno 30. 9. 2015. Podelitev diplom bo potekala v okviru Konference o kakovosti višjih strokovnih šol.

 V prilogi vam pošiljamo Model skupaj z obrazloženo Vlogo za prijavo na razpis. Izpolnjene vloge z dokazili pošljete na elektronskem nosilcu (2 izvoda) po pošti na naslov:

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE
Pot na Lavo 22
3000 Celje, SLOVENIJA

V okviru preverjanja pogojev za podelitev diplom je načrtovan tudi enodnevni obisk šole (med 8. in 14. uro). Datum in vsebina pregleda na obisku bo usklajen z vsako posamezno višjo šolo, ki se bo prijavila na razpis.

Morebitna vprašanja sporočite na elektronski naslov: skupnostvss@sc-celje.si

Stopimo korak naprej in zopet potrdimo, da je na višjih strokovnih šolah kakovost proces nenehnih izboljšav v smeri doseganja poslovne odličnosti.

 

Komisija za kakovost
mag. Gabrijela Kotnik, predsednica

MODEL ODLIČNOSTI

VLOGA S TOČKOVALNIKOM