Razpis nagrad Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke

Razpis nagrad Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije razpisuje Nagrade za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Nagrade Skupnosti VSŠ se bile podeljene prvič leta 2016 ob 20. obletnici višjega strokovnega izobraževanja kot priznanje za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v višjem strokovnem izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Skupnost VSŠ podeli največ pet nagrad in sicer za izjemne dosežke v višjem strokovnem izobraževanju posamezniku:

  • ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju višjega strokovnega izobraževanja, zlasti če so njegovi rezultati v praksi oziroma pri organiziranju in razvoju področja prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti;
  • če je napisal in objavil pisno delo, ki ga je strokovna javnost ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil orodja, ki so bila dobro ocenjena in so se širše uveljavila na področju višjega strokovnega izobraževanja;
  • če je v zadnjih petih letih prispeval k širši prepoznavnosti višjega strokovnega izobraževanja doma in/ali na mednarodnem področju, ki je pomembno prispevalo k razvoju višjega strokovnega izobraževanja;
  • ki je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju višjega strokovnega izobraževanja, tako da:
  • njegovi študentje dosegajo nadpovprečne uspehe pri študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
  • dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu;
  • se je vidno uveljavil na področju višjega strokovnega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju.

Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

Predlogi morajo biti pisni, napisani na OBRAZCU TUKAJ, in vsebovati:

  • ime in priimek predlagatelja,
  • utemeljitev predloga v obsegu od 1500 do 2000 znakov.

Vse poslane predloge pregleda in izbere Odbor Skupnosti VSŠ za nagrade, nagrajence pa potrdi Upravni odbor Skupnosti VSŠ.

Nagrade bodo podeljene na Nacionalnem posvetu o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja, ki bo 9. novembra 2022 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Vse predloge je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov sekretariat@skupnost-vss.si do vključno 20. oktobra 2022.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.