Razpis ERASMUS+ 2016

Razpis ERASMUS+ 2016

20.10 2015 je Evropska komisija objavila razpis programa Erasmus+ za leto 2016. Razpis najdete na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG, vodnik za prijavitelje pa je dosegljiv na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm. Razpisani so enaki ključni ukrepi kot v preteklih dveh letih, na voljo za ta razpis je skupaj 1 871,1 milijona EUR. Več informacij je dostopnih tudi na http://www.erasmusplus.si/razpis-erasmus-2016/.