Razmestitev dodatnih študijskih programov v študijskem letu 2021-2022

Razmestitev dodatnih študijskih programov v študijskem letu 2021-2022

Na 50 višjih strokovnih šolah po vsej Sloveniji lahko tudi letos izbirate med 33 privlačnimi študijskimi programi. Poleg že obstoječih so v študijskem letu 2021-2022 s Sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport razmeščeni dodatni izobraževalni programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe. Gre za naslednje programe:

    1. Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola: izobraževalni program VELNES;
    2. Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola: izobraževalni program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE;
    3. Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola: izobraževalni program ŽIVILSTVO IN PREHRANA;

<li; padding-bottom: 0px>Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola: izobraževalni program INFORMATIKA.

Izobraževanje po teh programih se bo začelo v študijskem letu 2021-2022.
Višjim strokovnim šolam čestitamo in jim želimo uspešno izvajanje izobraževalnih programov.