Prvo srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

Prvo srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

V ponedeljek, 7. septembra 2020 ob 11.00, je preko aplikacije Zoom potekalo spletno srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack.

Srečanja so se udeležili mentorji praktičnega izobraževanja iz različnih podjetij in predstavnici Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje, Metka Nosan in Mojca Sendelbah kot koordinatorica projekta ter člani Skupnosti VSŠ: generalna sekretarka Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot vodja projekta, vodja razvoja Miha Zimšek in strokovna sodelavka Branka Mulej.

V uvodu je Alicia Leonor Sauli Miklavčič predstavila projekt oz. spletno aplikacijo za upravljanje PRI z nazivom ApprenticeTrack. Mojca Sendelbah je predstavila Modul 1: Priprava praktičnega izobraževanja: njegov pomen, teme , primere oz. izzive za reševanje. Mentorji so izbrali temo za predstavitev na naslednji delavnici v živo.