Prvo partnersko srečanje v okviru projekta SELFIE WBL Follow Up

Prvo partnersko srečanje v okviru projekta SELFIE WBL Follow Up

V ponedeljek 29. in torek 30. novembra 2022 je članica Skupnosti VSŠ Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič v okviru projekta Embedding and Empowering SELFIE WBL Culture (SELFIE WBL Follow Up) sodelovala na prvem partnerskem srečanju sodelujočih v projektu za spremljanje orodja SELFIE WBL. Poleg Skupnosti VSŠ so na srečanju, ki je potekalo v Lyonu v Franciji sodelovali tudi predstavniki ostalih partnerjev: Vittoria Valentina Di Gennaro, EfVET – Belgija, Wolfgang Stutzmann, BBSW – Nemčija, Tibor Dőri, AHDE – Madžarska, Anna Bartosiewicz, OIC – Poljska, Claire Challande, SEPR in Cécile Aillerie, SEPR – Francija.

Dnevni red prvega dne:

 1. Predstavitve partnerjev: vloga in pričakovanja pri vključevanju v projekt
 2. Predstavitev projekta: splošni cilji in pregled
 3. Podrobna predstavitev PR-jev in posebnih ciljev
 4. Porazdelitev aktivnosti partnerjev in vodenje PR-jev
 5. Prilagoditev Gantta projekta (naslednji koraki in končni rezultati)

Dnevni red drugega dne:

 1. Spremljanje in vprašanja v zvezi z razvojem PR
 2. Administracija projekta: Partnerska pogodba, pravila poročanja, roki in datoteke, ki jih je treba uporabiti
 3. Interna komunikacijska orodja
 4. Vodenje kakovosti, delavnica za opredelitev indikatorjev
 5. Načrt razširjanja
 6. Vprašalnik o kakovosti in prvi dokument o razširjanju.

Partnerji so se dogovorili za nadaljnja srečanja in predstavitve rezultatov projekta. Predstavitve bodo potekale tudi v Sloveniji.