Prosto dostopna priročnika upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove in za podjetja

Prosto dostopna priročnika upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove in za podjetja

V okviru projekta ApprenticeshipQ (Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises) razvita priročnika upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove in za podjetja sta zdaj prosto dostopna na spletnih straneh Skupnosti VSŠ in spletni strani projekta ter na voljo za uporabo.

Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove vsebuje instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko izobraževalne ustanove sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj in z malimi in srednje velikimi podjetji.
Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za podjetja vsebuje instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko podjetja sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in izobraževalnimi organizacijami.

Oba priročnika bosta v kratkem na voljo tudi v slovenskem jeziku.