PROMETNA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA PROMETNA ŠOLA

PROMETNA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA PROMETNA ŠOLA

Ime šole:Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Telefon:(02) 429 41 35
E-pošta:referat@vpsmb.eu
Spletna stran:http://www.prometna.net/visja-sola
Kratek opis šole:

Višja prometna šola Maribor je specializirana za izobraževanje v logistiki, ekonomiji, varstvu okolja in komunali ter informatiki, saj izvaja kvalitetno izobraževanje za vsa omenjena področja in programe. Temeljna filozofija delovanja je biti študentom prijazna šola, ki spodbuja sproščen in kolegialen odnos med delavci šole in študenti. Temeljne vrednote, za katere se šola zavzema, pa so: strokovnost, kakovost, odgovornost, uspešnost, zadovoljstvo, strpnost, mednarodna primerljivost, etičnost.

Višješolski programi: Logistično inženirstvo, Varstvo okolja in komunala, Ekonomist, Informatika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/Inženirka logistike, Inženir/Inženirka varstva okolja in komunale, Ekonomist/Ekonomistka, Inženir informatike