PROJEKTI MOBILNOSTI – delavnice za potencialne prijavitelje

PROJEKTI MOBILNOSTI – delavnice za potencialne prijavitelje

Na CMEPIUSu (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) je 1. decembra 2016 potekala delavnica za potencialne prijavitelje projektov ERASMUS+ K1 za projekte mobilnosti v programskih državah (KA103) in potencialne prijavitelje akreditacije za konzorcij na področju visokošolskega izobraževanja (KA108). Delavnico je vodila ga. Sonja Mavsar in je predstavila program Erasmus+ (cilji, struktura, rezultati, ključni dokumenti, sestava konzorcija in tehnična navodila). Pregledali smo izkušnje preteklih razpisov ter poročil in pričakovanja v prihodnje. namen projektov omenjenega tipa ter minimalne zahteve, ki jih prijavitelji morajo izpolnjevati ter ključne vsebine projektov mobilnosti. Delavnice se je udeležilo 6 predstavnikov višjih strokovnih šol.

Gradivo je dostopno na:

  1. Mobilnost KA103: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/10/Eplus-_KA103_HE_objava.pdf
  2. Akreditacija za konzorcij KA108: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/10/Eplus_KA108_HE_objava.pdf

Informacije o datumih prihajajočih predstavitvenih delavnicah (link na http://www.cmepius.si/infodnevi/promocija-razpisa-erasmus-2017/)

 

7. decembra 2016 smo se udeležili tudi CMEPIUSove delavnice za potencialne prijavitelje projektov ERASMUS+ K107 za projekte mobilnosti v partnerskih državah. Delavnico je otvoril Aiden Veale iz Evropske Komisije, ki je vsebinsko umestil projekte KA107 v Erasmus+ program ter jih povezal s strategijo in aktivnostmi prijavitelja. Podrobneje smo pregledali predvsem finančno razporeditev po posameznih regijah in državah, ki so vključene v program ter orodja, ki so dostopna prijaviteljem. Božidar Grigić je predstavil tehnična pravila KA107 in specifike razpisa v 2017. Skupaj z Adrianom Vealom in Petro Bevk so delavnico zaključili še s srečanjem s koordinatorji tekočih projektov KA107. Delavnice se je udeležilo 11 predstavnikov višjih strokovnih šol.

Gradiva delavnice so dostopna na http://www.cmepius.si/infodnevi/promocija-razpisa-erasmus-2017/.

Več o razpisu ERASMUS+ 2016 (link na http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2017/).