Projekt PROCSEE: Usposabljanje administrativnega osebja za vodenje Erasmus+ projektov

Projekt PROCSEE: Usposabljanje administrativnega osebja za vodenje Erasmus+ projektov

EURASHE (Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu) in Skupnost VSŠ že nekaj let aktivno sodelujeta tudi na projektnem področju. V letu 2015 sta bila odobrena 2 projekta v ERASMUS+ programu, zato je EURASHE prevzel pobudo, da zaradi izkušenj projektnega vodenja organizira usposabljanje za administrativno osebje, ki bo vodilo odobrene projekte. Usposabljanje je potekalo v Bruslju, 19. februarja in s strani Skupnosti sva se ga udeležili Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Jasmina Poličnik. Predstavljeno je bilo projektno vodenje, vsak koordinator je moral predstaviti vsebino svojega projekta, podrobneje pa so bila predstavljena finančna pravila, pravila diseminacije in poročanja, kar se glede na vrsto projekta (K2 in K3) tudi razlikujejo.