Projekt BUILDPHE: Delovno srečanje partnerjev

Projekt BUILDPHE: Delovno srečanje partnerjev

V Bruslju je 18. februarja potekalo srečanje konzorcija partnerjev projekta BUILDPHE. Srečanja so se udeležili partnerji iz Belgije, Češke, Poljske, Estonije in Slovenije. Na delovnem srečanju smo usklajevali vsebine na področju samoevalvacije: vsebinski okvir in vprašalnik. Oboje je projektni rezultat BUILDPHE-a. Ob koncu srečanja smo se dogovorili za nadaljnje vsebinske aktivnosti, terminske roke in odgovorne osebe (dokončno izoblikovanje vprašalnika, izvedba intervjujev, identifikacija ustreznih institucij za samoevalvacijo, pregled in izdelava smernic in metodologije).