Projekt BUILDPHE – srečanje partnerjev

Projekt BUILDPHE – srečanje partnerjev

V Bruslju je 16. junija potekalo srečanje konzorcija partnerjev projekta BUILDPHE. Srečanja so se udeležili partnerji iz Belgije, Češke, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Na delovnem srečanju smo vsebinsko pregledali in uskladili BuildPHE Self-Assessment Framework – Okvir orodja za samoocenjevanja institucij na področju povezovanja s svetom dela.  Pregledali in prilagodili smo raziskavo, ki je namenjena pridobitvi novih podatkov ter posvetovanju glede strukture in namena orodja samoevalvacije. Raziskava je namenjena vsem terciarnim institucijam na spletni strani: https://buildphe.eu/survey/. Ob koncu srečanja smo se dogovorili glede nadaljnjih diseminacijskih in administrativnih aktivnosti, vključevanja institucij v pilotno fazo projekta in terminske roke.