Projekt BuildPHE (Partnerski sestanek, Praga)

Projekt BuildPHE (Partnerski sestanek, Praga)

V Pragi smo se med 26. in 26. julijem 2017 sestali partnerji v projektu BuildPHE. Udeleženci smo pregledali prejete Načrte za izboljšave nacionalnih institucionalnih koordinatorjev in se dogovorili, da institucionalne koordinatorje prosimo za dovoljenje za objavo le-teh in kasnejše poročanje o sprotnem stanju izvedbe načrtovanih izboljšav. Primere dobrih praks smo pregledali in izbrali najboljše za objavo ter jih povezali glede na temo, ki jo obravnavajo, da jih pod ustrezno tematiko v končnem orodju tudi ponudimo uporabniku kot nasvet ali v pomoč kot primer rešitve. Dogovorili smo se za datume in način izvedbe multiplikacijskih dogodkov, katerih namen je diseminirati in promovirati intelektualne rezultate projekta med odločevalce politik, praktike, deležnike in drugo zainteresirano javnost. Z organizacijo dogodkov želimo pridobiti povratne informacije udeležencev, ki bi vodile do morebitnih izboljšav intelektualnih rezultatov, razpravljati o uporabnosti intelektualnih rezultatov v nacionalnem in mednarodnem TSI okolju in zagotoviti trajno uporabnost rezultatov in možnosti za njihov nadaljnji razvoj. Multiplikacijski dogodek v Sloveniji bo 21. novembra v okviru letne konference za kakovost v VSŠ. Pregledali smo tudi finančno stanje po partnerjih in se dogovorili za prestavitev sredstev za partnerska srečanja od partnerjev, ki jim sredstva ostajajo na partnerje, ki so sredstva že porabili zaradi lokacije srečanj. Dogovorili smo se tudi, da bo projekt predstavljen na letošnji Konferenci za kakovost v visokem šolstvu (EQAF). Prav tako pa bomo zbrali tudi izkušnje institucionalnih koordinatorjev in jih objavili. Oblikovali smo tudi orodje, ki omogoča primerjavo po indikatorjih. Več o sami metodologiji najdete na spletni strani projekta na naslednji povezavi.

Več o orodju za samovrednotenje pa najdete na naslednji povezavi. Za slednjo se morate v orodje registrirati. Prav tako pa vabimo vse naše članice, da prispevajo primere dobrih praks.