Projekt BuildPHE – Partnerski sestanek in multiplikacijski dogodek v Bruslju

Projekt BuildPHE – Partnerski sestanek in multiplikacijski dogodek v Bruslju

V Bruslju sta med 10. oktobrom in 11. oktobrom 2017 potekala srečanje partnerjev v projektu in multiplikacijski dogodek za zunanje deležnike. Na srečanju partnerjev smo se uskladili podrobnosti o poteku prvega multiplikacijskega dogodka v Bruslju in razporedili naloge med partnerji. Prav tako smo pregledali stanje ostalih nalog in določili roke za zaključevanje nalog v projektu.

V uvodnem delu multiplikacijskega dogodka  se je predstavil projekt in glavni rezultati projekta – samoevalvacijski okvir in spletno orodje. V 3 tematskih skupinah (1. Upravljanje in strategija; 2. Poučevanje in učenje ter 3. Raziskave, razvoj in inovacije) udeležencem smo podrobno predstavili rezultate po posameznih kriterijih in indikatorjih. V drugem delu smo predstavili izkušnjo nacionalne institucije iz Češke ter primere dobrih praks iz Estonije in Poljske. Kot rezultat delavnice se je izoblikovalo nekaj predlogov za priporočila na institucionalni ravni:

 • Interni in zunanji deležniki morajo biti vključeni v oblikovanje, monitoring in posodabljanje institucionalne misije in strategije.
 • Interni in zunanji deležniki morajo biti vključeni v razvoj kurikuluma.
 • Predstavniki trga dela morajo biti vključeni v dejavnosti poučevanja, in jim je potrebno pomagati pri pridobitvi ustreznih pedagoških veščin.
 • Učni izidi bi morali biti jedro študijskega programa s posebnim poudarkom na mehkih veščinah.
 • Analiza pričakovanih veščin bi morala biti venomer in sproti usklajena s trgom dela za pripravo morebitnih ustreznih kurikularnih sprememb.
 • Dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij naj bi bila na vseh terciarnih strokovnih institucijah v mejah lastnih institucionalnih kapacitet, za regionalne potrebe vendar pa tudi kot pomemben element strokovno orientiranih študijev.
 • Metodologija in instrumenti zbiranja ustreznih podatkov za zagotavljanje kakovosti in učinka institucionalnega delovanja.

Na nacionalni ravni pa so se izoblikovala naslednja priporočila:

 • Zakonodaja bi morala odsevati raznolikost delovanja institucij.
 • Pravila akreditacije mora vključevati možnost raznolikosti.
 • Različni sektorji terciarnega izobraževanja bi morali imeti enake možnosti, terciarne strokovne institucije morajo imeti dostop do financiranja raziskav za svoje dejavnosti aplikativnih raziskav, razvoja in inovacij.
 • V zakonodaji bi morali biti vzpostavljeni mehanizmi na nacionalnem nivoju za organizacijo in podporo trga dela za izvajanje praktičnega izobraževanja.
 • V zakonodaji bi morali biti vzpostavljeni mehanizmi na nacionalnem nivoju za skupne dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij.
 • Na področju strokovnega izobraževanja bi morala biti vzpostavljena koordinacija in korelacija med različnimi nivoji v izobraževalni vertikali.
 • Akademsko in strokovno terciarno izobraževanje bi moralo biti med seboj bolj povezano in bogatiti drug drugega s tem da vsak sektor še vedno obdrži svojo identiteto.