PROCSEE

Polno ime: Strengthening Professional Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe
Trajanje: do 31. oktobra 2018
Pridobljena skupna sredstva: 575.417,75 € (delež sofinanciranja 75 %, 431.563,31 €)
Delež sredstev Skupnosti VSŠ: 96.427,11 € (delež sofinanciranja 75 %, 72.320,33 €)

O PROJEKTU

Namen projekta PROCSEE je vzpostaviti sistematične strukture za oblikovanje politike priporočil in izmenjavo najboljših praks na štirih področjih:

1. usklajevanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja,
2. promocija poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
3. organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela,
4. osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje.

Z združevanjem izobraževalnih ustanov in podjetji iz JV Evrope ter deležnikov evropske in regionalne politike, bo projekt PROCSEE zagotovil specifične politike kot izhodišča za obravnavo teh prednostnih nalog v posamezni sodelujoči državi kot tudi v celotni JV evropski regiji.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ:

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
  • Optimizirano delovanje, prilagojeno potrebam višjih strokovnih šol, kot rezultat uvedenih sistemskih sprememb.
  • Nacionalna skupina za razvoj TSI, kjer so vključeni predstavniki MIZŠ, CPI, visokošolstvo, GZS, OZS, ŠOS, ZZZRS, podjetja, regionalne agencije za razvoj itd.
  • Izjava o ključnih izzivih za TSI v Sloveniji na področjih regionalnega povezovanja, promocije TSI, sodelovanja s svetom dela, osebnih učnih okolij.
  • Nabor primerov dobrih praks.
  • Nabor evropskih priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE.
  • Nabor nacionalnih ukrepov na TSI področju in identifikacija odgovornih institucij/deležnikov za izvedbo ukrepov.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI
  • Vzpostavitev nacionalne skupine za TSI z vključenimi vsemi deležniki TSI.
  • Izbor 4 nacionalnih strokovnjakov za 4 ključna področja delovanja TSI.
  • Nacionalna SWOT analiza stanja TSI.
  • Identifikacija ključnih izzivov TSI na nacionalni ravni.
  • Vzpostavitev mednarodne skupine strokovnjakov za TSI v SJVE.
  • Identifikacija ključnih izzivov TSI v regiji (SJVE).
  • Identifikacija primerov dobrih praks za identificirane izzive.
  • Nabor priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE. – Identifikacija nacionalnih ukrepov na sistemskem področju.
  • Identifikacija deležnikov za izvajanje ukrepov. – Priprava potrebnih sistemskih sprememb.
  • Uvajanje potrebnih sistemskih sprememb.