PROCSEE: Javni razpis za zunanje strokovnjake

PROCSEE: Javni razpis za zunanje strokovnjake

Na podlagi Javnega razpisa za zunanje strokovnjake – Call for Experts v okviru projekta PROCSEE – Strengthening Professional Higher Education (PHE) in Central and South-Eastern Europe, z dne 13. maja 2016, izdajamo

OBVESTILO O IZBORU

Kot najustreznejše kandidate za zunanje strokovnjake v okviru razpisa Call for Experts projekta PROCSEE se izbere naslednje kandidate:

Tematsko področjeKandidat
Alignment of PHE with Regional Development StrategiesZdenka Steblovnik Župan
Promotion of PHE to respond to skill shortagesBrigita Vončina
Organising and monitoring student placements in the world of workBarbara Krajnc
Personal Learning Environments in PHERobert Guštin

 

OBRAZLOŽITEV

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je kot partner v projektu PROCSEE izvedla Javni razpis za zunanje strokovnjake, ki je bil objavljen 13. maja 2016 na spletni strani Skupnosti VSŠ in  spletni strani projekta www.procsee.eu. Na razpis je prispelo 8 prijav za 4 mesta glede na 4 razpisana tematska področja (1 kandidat se je prijavil na 2 tematski področji). Vse prijave so bile pravočasne in vsebinsko ustrezne.

Po proučitvi vlog in življenjepisov kandidatov v skladu z razpisanimi pogoji, sta Komisija za ocenjevanje kandidatov in konzorcij partnerjev izbrali zgoraj navedene kandidate kot je navedeno.

Obvestilo o izboru zunanjih strokovnjakov_PROCSEE