PROCSEE: 2. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

PROCSEE: 2. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je v sklopu projekta PROCSEE (Strengthening Professional Higher Education in Central and South-eastern Europe) organizirala 2.srečanje PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu (ang. National Committee for PHE Excellence – NCPHEE). Srečanje je potekalo v torek, 11. aprila 2017, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana – KULT316, v Ljubljani.

Nacionalni odbori za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju so vzpostavljeni v Sloveniji, Hrvaški, Češki, Madžarski in Romuniji. Sestavljeni so iz različnih predstavnikov gospodarstva, institucij visokega in višjega strokovnega šolstva, študentskih organizacij, ministrstev ter različnih organizacij, ki so relevantne za povezovanje gospodarstva in izobraževanja. Odbor je pregledal Nacionalno izjavo o problematiki v Sloveniji (ang. The National Problematisation Statement), ki izpostavlja glavne izzive ter ovire na področju sistema terciarnega strokovnega izobraževanja (ang. PHE) ter jo dopolnil. Pripravil je tudi več primere dobrih praks, ki naslavljajo zastavljene skupne izzive vključenih držav (challenges) na 4 tematskih področjih: T1 – 4 primeri, T2 – 5 primerov, T3 – 3 primeri, T4 – 2 primera.