PROCSEE – 2. Forum odličnosti TSI

PROCSEE – 2. Forum odličnosti TSI

Na Visu (Hvaška) je med 31. majem in 2. junijem 2017 potekal  2. Forum odličnosti v terciarnem strokovnem izobraževanju, kjer se je zbralo 34 različnih strokovnjakov na 4 projektnih področjih (povezanost TSI z regionalnim delovanjem, promocija TSI, povezanost s svetom dela, osebna učna okolja). Srečanje je nadaljevanje 1. foruma, rezultat katerega je bila Izjava o glavnih izzivih za TSI v CSEE regiji (srednja in jugovzhodna regija) – izjava je dostopna na povezavi.

Zbrani strokovnjaki so na srečanju pregledali primere dobrih praks na identificirane izzive ter jih analizirali. Hkrati pa so na podali primerov dobrih praks pripravili skupna priporočila za TSI institucije, institucije na nacionalni in evropski ravni. Dokončno oblikovana in usklajena priporočila bodo dostopna na spletni strani projekta PROCSEE – tukaj.

Za Skupnost VSŠ so se dogodka udeležili: Brigita Vončina, Barbara Krajnc, mag. Samo Čretnik, Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik.