Pripravljalni sestanek za projekt PELOD, 13. 12. 2019 na Bledu

Pripravljalni sestanek za projekt PELOD, 13. 12. 2019 na Bledu

Srečanje v sklopu priprave mednarodnega projekta z delovnim nazivom PELOD – Professional higher education Learning Outcomes Development –, je dne 13. decembra 2019 potekalo v Hotelu Astoria na Bledu. Udeležili so se ga g. Armando Pires (The Portuguese Polytechnics Coordinating Council – Portugalska), ga. Cristina Sin (Portuguese Agency for the Assessment and Evaluation of Higher Education – Portugalska), Mag.a Nicole Guthan (Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz – Avstrija), g. Klemen Šubič, ga. Maja Milas in g. Gregor Rebernik (NAKVIS – Slovenija) ter ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, ga. Jasmina Poličnik in mag. Andreja Bizjak (Skupnost VSŠ – Slovenija).

Udeleženci smo na pripravljalnem srečanju natančno prevetrili projektni predlog in cilje. Po konstruktivni debati smo ponovno premislili zaporedje in vsebino posameznih aktivnosti v sklopu načrtovanih treh faz projekta ter se uskladili glede predvidenih rezultatov. Spremembe in dopolnitve so bile upoštevane tudi pri načrtovanih dogodkih, diseminacijskih aktivnostih in projektnih srečanjih.

Nacionalna združenja višjih strokovnih (in visokih strokovnih) šol (Slovenija, Avstrija, Portugalska) bodo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami za kakovost v visokem šolstvu (Slovenija, Avstrija in Portugalska) v primeru uspešne prijave projekta med drugim pripravila:

  • analizo ustreznosti učnih izidov,
  • analizo ustreznosti ocenjevanja učnih izidov,
  • kriterije in indikatorje za zagotavljanje kakovosti učnih izidov,
  • spletni priročnik s priporočili,
  • zbirko dobrih praks, predstavljeno v obliki video animacij …