Prijavnica – Šolski center Celje – Spodbujanje zdravja zaposlenih

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Spodbujanje zdravja zaposlenih, s pričetkom 30. 11. 2021 ob 17.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Cilj programa izpopolnjevanja je vodstvene delavce in predavatelje oz. zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja celostno usposobiti za spodbujanje zdravja in osebnega razvoja, razvoja kariere in uspešnega delovanja v sodobni družbi pri sebi in zaposlenih. Program spodbuja delovanje v smislu promocije zdravja na delovnem mestu. Vodil ga bo prof. dr. Matej Tušak.

Vsebinski sklopi:
Pomen spodbujanja zdravja na delovnem mestu in psihološki ter ekonomski vidik zdravja zaposlenih:
– pomen spodbujanja in zagotavljanja zdravja zaposlenih,
– vzroki stresa, ekonomske in psihične posledice stresa in izgorelosti,
– problematika absentizma,
– tehnike uspešnega soočanja s stresom in
– pomen spodbujanja aktivnega življenjskega sloga.

Vloga telesne vadbe in zdrave prehrane zaposlenih:
– pomen telesne vadbe in zdrave prehrane,
– možne telesne aktivnosti in
– prehranske navade za ohranjanje zdravja.

Izvedba programa v skupnem obsegu 25 šolskih ur (1 ECTS) bo preko srečanj na daljavo (15 ur) in samostojnega dela (10 ur).
Spletna srečanja
bodo potekala po sledečem urniku:
Torek, 30. 11. 2021 ob 17.00, Stres in izgorelost: dr. Matej Tušak (3 šolske ure)
Četrtek, 2. 12. 2021 ob 17.00, Vadba za zdravo hrbtenico in dobro počutje: dr. Matej Tušak, Katja Golja (3 šolske ure)
Torek, 7. 12. 2021 ob 17.00, Tehnike obvladovanja stresa: dr. Matej Tušak (3 šolske ure)
Četrtek, 9. 12. 2021 ob 17.00, Z zdravo prehrano do zdravja: dr. Urška Bukovnik (3 šolske ure)
Torek, 14. 12. 2021 ob 17.00, Stres in zdravje, zdrav življenjski slog in promocija zdravja na del. mestu: dr. Matej Tušak (3 šolske ure)

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 29. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: natalija.klepej@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ