Prijavnica – Šolski center Celje – Office 365_2

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom OFFICE 365​, s pričetkom 23. 11. 2021 ob 15.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.
Namen programa je predavatelje spodbuditi k večji uporabi zbirke programov, aplikacij, orodij Office 365 in spletnih učilnic, s katerimi bodo pripomogli h kakovostnejšemu in interaktivnemu izvajanju študijskega procesa tako v klasični in hibridni učilnici, kot tudi pri izobraževanju na daljavo. Vsebinski del programa je razdeljen v tri sklope in sicer uporaba Office 365, izvajanje uporabe orodja Office 365 ter samostojno delo. S pomočjo programa bodo udeleženci dosegli večjo avtomatizacijo in poenostavljen način sodelovanja med uporabniki – deljenje datotek in skupno oblačno shranjevanje vsebin (študent/predavatelj). Vsebine programa se bodo dotikale ocenjevanja in dela na daljavo s pomočjo zbirke programov Office 365. Pripomogle bodo k učinkovitejšemu načrtovanju časa (optimizacija dela). Program bo praktično naravnan in primeren za takojšnjo vpeljavo v prakso. Program se bo izvajal pod vodstvom predavatelja Boštjana Lubeja.
1. vsebinski sklop: Uporaba Office 365 (12 ur)
2. vsebinski sklop: Izvajanje uporabe orodja Office 365 (18 ur)
3. vsebinski sklop: Projekt Office 365 (10 ur)
Izvedba programa v skupnem obsegu 40 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (30 ur) in samostojnega dela (10 ur), spletna srečanja bodo potekala po urniku:
Torek, 23. 11. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Sreda, 24. 11. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Četrtek, 25. 11. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Torek, 30. 11. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Sreda, 1. 12. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Četrtek, 2. 12. 2021 (15:00) – 4 šolske ure
Torek, 7. 12. 2021 (15:00) – 3 šolske ure 
Sreda, 8. 12. 2021 (15:00) – 3 šolske ure
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 23. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: natalija.klepej@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ