Prijavnica – Šolski center Celje – Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi

Spoštovani.

Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi, s pričetkom 7. 9. 2021 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Namen tega izpopolnjevanja je omogočiti zaposlenim, ki že opravljajo oz. so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v VSŠ nadgraditev ustreznih kompetenc. Kako suhoparno besedilo preoblikovati v zanimivo zgodbo, s čim prepričati medije, da vam namenijo prostor in čas za predstavitev dosežkov, katera (brezplačna) orodja vam bodo pri tem pomagala?
Vabljeni na delavnico, ki ne bo klasično predavanje, ampak bo temeljila na praktičnih (medijskih) primerih vzgoje in izobraževanja. Ob prijavi zapišite, kje vas čevelj žuli na področju komuniciranja z javnostmi. Skozi usposabljanje bomo najprej našli obliž za ta žulj, nato pa bomo poiskali takšen čevelj, v katerem boste lažje nadaljevali pot k uspešnemu nastopanju v javnosti.

Izpopolnjevanje Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi obsega 25 šolskih ur in bo potekalo od 7. 9. 2021 do 21. 9. 2021 na daljavo (v konferenčnem okolju Zoom). Terminski načrt izvedbe izpopolnjevanja: 15 ur bo potekalo na daljavo »v živo«, 10 ur pa bodo slušatelji izdelovali posamezne naloge, ki se bodo navezovale na posamezni sklop izobraževanja. Uspešno zaključeno izpopolnjevanje je ovrednoteno z 1 kreditno točko (ECTS). Izpopolnjevanje bo vodila Špela Kumer.

Izvedba srečanj na daljavo:
Torek, 7. 9. 2021, ob 13.00 (4 šolske ure)
Sreda, 8. 9. 2021, ob 13.00 (4 šolske ure)
Torek, 14. 9. 2021, ob 13.00 (4 šolske ure)
Sreda, 15. 9. 2021, ob 13.00 (3 šolske ure)

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 7. 9. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: natalija.klepej@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ

  Prijavljeni udeleženec-ka sem seznanjen-a z namenom snemanja programa Izpopolnjevanja in se z njim strinjam.