Prijavnica – Šolski center Celje – Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 3

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 3, s pričetkom 24. 5. 2022 ob 14.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, njihova dostopnost, razširjenost in vedno večja vloga zahtevata od posameznikov vedno bolj razvite digitalne spretnosti. 360 VR video, virtualna realnost (VR), obogatena resničnost (AR) in umetna inteligenca so vse bolj vključeni v izobraževalni proces. Predavatelj nima le frontalne vloge, ampak postaja del izobraževalnega tima. 40 urno izpopolnjevanje bo razdeljeno na 3 vsebinske sklope:
– Osnove umetne inteligence
– Sodobne tehnologije v izobraževanju
– Kombinirano izobraževanje

Izobraževanje v obsegu 40 ur (1 ECTS) se bo izvedlo v obliki strnjene dvotedenske aktivnosti, od tega bo 24 ur Zoom srečanj in 16 ur samostojnega dela. Vsa srečanja bodo potekala na daljavo v spletni učilnici s kombiniranjem videokonferenčnih in drugih dejavnosti. Poudarek izpopolnjevanja bo na nalogah, ki jih udeleženci rešujejo tedensko in s tem bogatijo lastne spletne učilnice.

Spletna srečanja bodo potekala po sledečem urniku:
Alen Pavšar
Torek, 24. 5. 2022 ob 14.30 (4 šolske ure)
Sreda, 25. 5. 2022 ob 13.00 (4 šolske ure)
Četrtek, 26. 5. 2022 ob 13.00 (4 šolske ure)
Samostojno delo: 8 ur
mag. Matej Veber
Petek, 27. 5. 2022 ob 13.00 (4 šolske ure)
Ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 13.00 (4 šolske ure)
Torek, 31. 5. 2022 ob 13.00 (4 šolske ure)
Samostojno delo: 8 ur

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 24. 5. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice: jerneja.krizan@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ