Prijavnica – Šolski center Celje – Inovativne metode poučevanja III.

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Inovativne metode poučevanja in učna okolja 3​, s pričetkom 29. 9. 2021 ob 16.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Cilj programa izpopolnjevanja je predavatelje in bodoče predavatelje oz. zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, spodbuditi k večji uporabi inovativnih/prožnih oblik poučevanja in učnih okolij, ki so študentom bližje. S prenosom pridobljenih metod in učnih okolij bo spodbujena radovednost, kreativnost, inovativnost, kritično razmišljanje in timsko delo študentov. Program izpopolnjevanja bo izveden s kombiniranim učenjem, kjer bo tradicionalno poučevanje dopolnjeno s sodobnimi komunikacijskimi kanali, didaktičnimi pripomočki in samostojnim delom. Program bosta vodila mag. Matej Veber in Alen Pavšar.
Vsebinski sklopi:
Prožne oblike izobraževanj
• Koncept problemsko usmerjenega pouka
• Sodelovalno učenje
• Recipročno učenje
• Koncept hitrih treningov
• Implementacija industrije 4.0 in sodobnih pristopov v izobraževanje
Uporaba videa v izobraževanju
• Uporaba videa (video vodiča) v izobraževanju
• Izdelava video vodiča (prosto-dostopna programska oprema in primer uporabe)
• Samostojno delo: izdelava video vodiča in predstavitev
Napredne računalniške tehnologije
• Vključevanje napredne računalniške tehnologije v izobraževanje
• Humanoidni roboti
Učna okolja
• Učna okolja kot temelj ustvarjanja učnih priložnosti
• Kreativna učna okolja
• Primeri dobrih praks
Izvedba programa v skupnem obsegu 40 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (30 ur) in samostojnega dela (10 ur), spletna srečanja bodo potekala po sledečem urniku:
Sreda, 29. 9. 2021 ob 16.00 (5 šolskih ur), mag. Matej Veber
Četrtek, 30. 9. 2021 ob 16.00 (5 šolskih ur), mag. Matej Veber
Petek, 1. 10. 2021 ob 16.00 (5 šolskih ur), mag. Matej Veber
Ponedeljek, 4. 10. 2021 ob 14.45 (5 šolskih ur), Alen Pavšar
Sreda, 6. 10. 2021 ob 14.00 (5 šolskih ur), Alen Pavšar
Ponedeljek, 11. 10. 2021 ob 14.45 (5 šolskih ur), Alen Pavšar

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 29. 9. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Natalije Klepej Gržanič: natalija.klepej@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ