Prijavnica – Šolski center Celje – Humanoidni roboti

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Humanoidni roboti​, s pričetkom 3. 11. 2021 ob 14.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Namen programa je spodbujanje predavateljev k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov podprtih z IKT tehnologijo. Pripomore k izvajanju izobraževalnega procesa v programih višjega strokovnega izobraževanja na bolj interaktiven in kakovosten način tako v živo, kot na daljavo.

Izobraževanje obsega 3 vsebinske sklope:
1. vsebinski sklop: Programiranje humanoidnega robota Nao (15 ur)
2. vsebinski sklop: Programiranje humanoidnega robota Pepper (15 ur)
3. vsebinski sklop: Seminarska naloga (10 ur)

Izvedba programa v skupnem obsegu 40 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (30 ur) in samostojnega dela (10 ur), spletna srečanja bodo potekala po sledečem urniku:
Sreda: 3. 11. 2021 ob 14.30 (5 šolskih ur), Matic Holobar
Četrtek: 4. 11. 2021 ob 14.30 (5 šolskih ur),  Matic Holobar
Petek: 5. 11. 2021 ob 14.30 (5 šolskih ur),  Matic Holobar
Petek: 12. 11. 2021 ob 15.00 (5 šolskih ur), Boštjan Resinovič
Ponedeljek: 15. 11. 2021 ob 15.00 (5 šolskih ur), Boštjan Resinovič
Četrtek: 18. 11. 2021 ob 15.00 (5 šolskih ur),  Boštjan Resinovič

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 3. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Natalije Klepej Gržanič: natalija.klepej@sc-celje.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ