Prijavnica – SKUPNOST VSŠ – Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA in statistična obdelava podatkov

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA in statistična obdelava podatkov, s pričetkom 12. 4. 2021 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Program je namenjen predavateljem višjih strokovnih šol oz. zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih VSŠ, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem in analizo podatkov. Zbiranje in obdelava podatkov sta ključna dela vsake empirične raziskave, tako akademske kot tržne.

Udeleženci programa se bodo seznanili s poglavitnimi načeli metodologije spletnega anketiranja in z uporabo vseh funkcij orodja 1KA, ki so potrebne za pripravo in izvedbo spletne ankete, od oblikovanja anketnega vprašalnika, nastavitev in testiranja, do objave, zbiranja in analiziranja podatkov. Prav tako se bodo seznanili s statistično obdelavo zbranih podatkov (s programom PSPP ali Excel), na podlagi katerih bodo sklepali, delali zaključke in sprejemali odločitve.

Program je strukturiran v 3 module: 1. uvod v spletne ankete; 2. priprava in izvedba spletne ankete; 3. obdelava podatkov spletne ankete. Izpopolnjevanje v obsegu 25 ur se bo izvedlo na daljavo v treh zaporednih tednih, kjer se udeleženci vsak teden srečajo z določeno tematiko, ovrednotijo svoje znanje in prakso na tem področju. Uspešen zaključek programa ja ovrednoten z 1 kreditno točko.

Izvedba programa v skupnem obsegu 25 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (18 ur) in samostojnega dela (7 ur).
Spletna srečanja
bodo potekala po sledečem urniku:
ponedeljek, 12. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
četrtek, 15. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
ponedeljek, 19. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
četrtek, 22. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
ponedeljek, 26. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
četrtek, 29. 4. 2021 ob 13.00 (3 šolske ure)
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 12. 4. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


 

PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: branka.mulej@skupnost-vss.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ