Prijavnica – SKUPNOST VSŠ – Pedagoško andragoško izpopolnjevanje

Spoštovani.
Skupnost VSŠ organizira Pedagoško andragoško izpopolnjevanje za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu, s pričetkom 4. 10. 2022 ob 15.30. 
Program izpopolnjevanja je namenjen vsem zaposlenim ali zunanjim sodelavcem, ki so potencialni kandidati za opravljanje pedagoškega procesa v višjih strokovnih šolah in še ne izpolnjujejo pogoja pedagoško-andragoške izobrazbe. Program pedagoško andragoškega izpopolnjevanja obsega 90 šolskih ur (3 ECTS) in je razdeljen v 3 module po 30 šolskih ur, vsak modul 1 ECTS. V celoti poteka na daljavo, preko videokonferenčnega orodja Zoom.

Izvedba programa po posameznih modulih v skupnem obsegu 30 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (24 šolskih ur) in samostojnega dela (6 šolskih ur). Spletna srečanja bodo potekala po sledečem urniku:
Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu:
SKLOP 1 – pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu,  4. 10., 5. 10. in 10. 10. 2022, 15.30 – 18.30, izvajalka mag. Iris Fink Grubačevič
SKLOP 2 – psihologija za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu,  13. 10., 18. 10. in 20. 10. 2022, 15.30 – 18.30, izvajalka Polona Kramar

Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa: 24. 10. – 18. 11. 2022
SKLOP 1 – Uspešna komunikacija in individualizacija ped. procesa, 24. 10., 27. 10. in 7. 11. 2022, 15.30 – 18.30, izvajalka mag. Iris Fink Grubačevič
SKLOP 2 – Poučevanje na daljavo, izvajalec Klavdij Mervič
Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja: 21. 11. – 10. 12. 2022
SKLOP 1 – Andragogika, izvajalka dr. Mihaela Zavašnik
SKLOP 2 – visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja, izvajalka dr. Mihaela Zavašnik

Kotizacija za udeležbo v izpopolnjevanju je 75 EUR z DDV. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 30. 9. 2022. Za vse informacije smo vam na razpolago na sekretariat@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ