Prijavnica – SKUPNOST VSŠ – Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis ter vodenje projekta

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis ter vodenje projekta, s pričetkom 22. 4. 2021 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Program izpopolnjevanja je namenjen predavateljem višjih strokovnih šol oz. zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih VSŠ, sodelavcem v mednarodnih ali projektnih pisarnah in vodstvu višjih strokovnih šol. Udeležencem bo predstavil, kako se lotiti priprave projekta, izbrati primerno temo na podlagi institucionalnih strateških dokumentov in potreb ter kako izbrati ustrezen razpis in prave partnerje v projektu. Poudarek bo na določitvi ciljev, rezultatov in učinkov projekta. Udeleženci se bodo naučili kako učinkovito voditi, spremljati in vrednotiti projekt, kako zagotoviti trajnost in čim večji učinek rezultatov projekta ter kako uspešno diseminirati projekt in projektne rezultate. Na primerih dobre prakse bo prikazano, kako učinkovito napisati projektno prijavo in pridobiti sredstva za izvedbo projekta.
Izpopolnjevanje bo vodil prof. dr. Goran Gumze.

Izvedba programa v skupnem obsegu 29 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo (14 ur) in samostojnega dela (15 ur).
Spletna srečanja
bodo potekala po sledečem urniku:
četrtek, 22. 4. 2021 od 13.00 do 15.30 (3 šolske ure)
torek, 4. 5. 2021 od 13.00 do 15.30 (3 šolske ure)
četrtek, 6. 5. 2021 od 13.00 do 15.30 (3 šolske ure)
torek, 11. 5. 2021 od 13.00 do 15.30 (3 šolske ure)
četrtek, 13. 5. 2021 od 13.00 do 14.30 (2 šolski uri)
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 22. 4. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


 

PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: branka.mulej@skupnost-vss.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ