Prijavnica – ŠC SLOVENJ GRADEC – PAI – Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja – 2. izvedba

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira Pedagoško andragoško izpopolnjevanje za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Namen tega izpopolnjevanja je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, izpolnitev pogoja pedagoško-andragoške izobrazbe.

Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja (30 ur) – pričetek 8. 4. 2021 ob 17.00 – NA DALJAVO. Sestavljata ga dva vsebinska sklopa: Andragogika (15 ur) in visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja (15 ur). Terminski načrt: 4 srečanja na daljavo po 2 šolski uri in 7 ur individualnega dela.
Andragogika: izvajalka dr. Polona Kelava
Četrtek, 8. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Ponedeljek, 12. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Sreda, 14. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Četrtek, 15. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja: izvajalka dr. Mojca Čerče
Ponedeljek, 19. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Četrtek, 22. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Ponedeljek, 26. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri
Četrtek, 29. 4. 2021 ob 17.00 – 2 šolski uri

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem priloženem obrazcu zbiramo do 7. 4. 2021 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. ​
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


 

PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Lidije Ajtnik: lidija.ajtnik@sc-sg.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ