Prijavnica – ŠC SLOVENJ GRADEC – Kakovostno vodenje višje strokovne šole 2

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom KAKOVOSTNO VODENJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2, s pričetkom 24. 11. 2021 ob 9.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Izpopolnjevanje je namenjeno ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol. Osredotočeno je na teme s področja komuniciranja, inovativne promocije, nagrajevanja in vodenja s coachingom, postavljanja ciljev, letnih razgovorov, motiviranja za delo in študij ter obvladovanja stresnih in reševanja konfliktnih situacij v medosebnih odnosih.
Izpopolnjevanje bo obsegalo 6 vsebinskih sklopov:
•  Redni letni razgovori kot veščina vodenja
•  Motiviranje sodelavcev in študentov
•  Reševanje konfliktnih situacij
•  Vodenje v VSŠ s coaching veščinami
•  Zunanja evalvacija višjih šol
•  Inovativna promocija VSŠ.
Izvedba programa v skupnem obsegu 30 šolskih ur bo potekala preko srečanj na daljavo v treh zaporednih tednih. Uspešen zaključek programa ob opravljenih najmanj 80 % obveznosti je ovrednoten z 1 kreditno točko (ECTS).

Urnik programa:

Vsebinski sklopDatumUraŠt. urOpombaIzvajalke
Zunanja evalvacija višjih šol24. 11. 202110.00 – 11.30

 

11.30 – 12.15

2

 

1

PredavanjaRazgovorTatjana Debevec in Martina Mravlja, NAKVIS
Vodenje v VSŠ s coaching veščinami / Coaching vodenja25 11. 2021

in

3. 12. 2021

9.00 – 12.00

 

9.00 – 12.00

4

 

4

Predavanja

 

Skupinsko delo in razgovor

Špela Kresnik, mag. psih.
Motiviranje zaposlenih in študentov26. 11. 20218.30 – 10.00

 

10.00 – 12.15

2

 

3

Predavanja

 

Skupinsko delo in razgovor

dr. Mojca Čerče
Obvladovanje stresnih situacij na delovnem mestu in reševanje konfliktov v medosebnih odnosih2. 12. 20218.30 – 10.00

 

10.00 – 12.15

2

 

3

Predavanja

 

Skupinsko delo in razgovor

dr. Mojca Čerče
Inovativna promocija VSŠ9. 12. 20219.00 – 11.15

 

11.15 – 12.00

3

 

1

Predavanja

 

Skupinsko delo in razgovor

Špela Kresnik, mag. psih.
Redni letni razgovori s sodelavci kot veščina vodenja10. 12. 20219.00 – 10.30

 

10.30 – 12.45

2

 

3

Predavanja

 

Skupinsko delo in razgovor

mag. Iris Fink Grubačević

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem priloženem obrazcu zbiramo do 24. 11. 2021 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. ​
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Lidije Ajtnik: lidija.ajtnik@sc-sg.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ