Prijavnica – ŠC Nova Gorica – Sodelovanje z delodajalci

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom SODELOVANJE Z DELODAJALCI, s pričetkom 26. 5. 2021 ob 16.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.
Program je namenjen izpopolnjevanju predavateljev oz. potencialnih predavateljev na VSŠ, organizatorjem praktičnega izobraževanja ter ravnateljem in vodstvenemu kadru višjih strokovnih šol, ki bi želeli nadgraditi svoje znanje iz izvedbe praktičnega izobraževanja, kot glavne aktivnosti sodelovanja z gospodarstvom. Predstavljeni bodo tudi načini sodelovanja pri pripravi novih oz. prenovi obstoječih programov, razvojnih projektih, mednarodnih projektih ter pri marketinških komunikacijskih aktivnostih izvajanja učnega procesa z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Program bo vodil Aleš Tankosič.

Program sodelovanje z delodajalci obsega 30 šolskih ur in je razdeljen na videokonferenčna srečanja in samostojno delo.
Urnik in vsebinski sklopi programa:
26. 5. 2021: 16.00 – 17. 30 (2 uri predavanj) – Komunikacija, vodenje 1. del
27. 5. 2021 16.00 – 17.30 (2 uri predavanj) – Vodenje 2. del, timsko delo, projektno delo in motivacija
1. 6. 2021: 16.00 – 17.30 (2 uri predavanj) – Načrtovanje praktičnega izobraževanja
( 8 ur samostojnega dela udeležencev – Priprava načrta izvedbe praktičnega izobraževanja)
10. 6. 2021: 16.00 – 17.30 (2 uri) – Predstavitve načrtov izvedbe PRI-ja in izmenjava dobrih praks
15. 6. 2021: 16.00 – 17. 30 (2 uri predavanj) – Načini spremljanja PRI-ja
17. 6. 2021: 16.00 – 18.15 (3 ure predavanj) – Evalvacija
(4 ure samostojnega dela udeležencev – izdelava inštrumentov za merjenje zadovoljstva)
22. 6. 2021: 16.00 – 16.45 (1 ura) – Predstavitve inštrumentov za merjenje zadovoljstva
24. 6. 2021: 16.00 – 17.30 (2 uri predavanj) – Drugi načini sodelovanja in izmenjava dobrih praks
28. 6. 2021: 16.00 – 17.30 (2 uri predavanj) – Drugi načini sodelovanja in izmenjava dobrih praks ter zaključek

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 26. 5. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Denise Sirk: denise.sirk@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ