Prijavnica – ŠC Nova Gorica – Priprava ali prenova višješolskih študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 2

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Postopek priprave ali prenove višješolskih študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 2, s pričetkom 23. 11. 2021 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.
Program je namenjen izpopolnjevanju predavateljev oz. zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja in ki so pripravljeni sodelovati pri razvoju in modernizaciji višješolskega izobraževalnega sistema. Program bo udeležence seznanil z načinom oblikovanja predlogov za nove višješolske študijske programe oz. študijske programe za izpopolnjevanje, s strukturo višješolskih študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje ter pripravo katalogov znanj za posamezne module v teh programih.

Program postopek priprave ali prenove višješolskih študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje pokriva 6 sklopov:
1. Višje strokovno izobraževanje (3 ure)
2. Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji (3 ure)
3. Poklicni standard (2 uri)
4. Postopek priprave in sprejemanja višješolskih študijskih programov (6 ur)
5. Struktura in prenova/priprava novih višješolskih študijskih programov (8 ur)
6. Izdelava kataloga znanj za posamezni modul ali predmet (8 ur)

Izobraževanje v obsegu 30 ur (1 ECTS) se bo izvedlo v obliki večtedenske aktivnosti, od tega bo 16 ur Zoom srečanj in 14 ur samostojnega dela.
Urnik spletnih srečanj: 
Torek, 23. 11. 2021: 13.00 – 16.15 (4 ure)
Torek, 30. 11. 2021: 13.00 – 16.15 (4 ure)
Torek, 7. 12. 2021: 13.00 – 16.15 (4 ure)
Torek, 14. 12. 3021: 13:00 – 16.15 (4 ure)
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 22. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Denise Sirk: denise.sirk@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ