Prijavnica – ŠC Nova Gorica – PAI1 – Psihologija in pedagogika

PRIJAVA NA PROGRAM JE ZARADI ZASEDENOSTI RAZPOLOŽLJIVIH MEST ZAKLJUČENA.

HVALA ZA VAŠE RAZUMEVANJE!

 

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira Pedagoško andragoško izpopolnjevanje za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Namen tega izpopolnjevanja je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, izpolnitev pogoja pedagoško-andragoške izobrazbe. Celotno izpopolnjevanje obsega 90 ur (3 kreditne točke ECTS) in je razdeljeno v 3 vsebinsko zaokrožene in ločene module.

Modul 1: Psihologija in pedagogika za višješolske strokovne delavce/-ke v skupnem obsegu 30 ur, bo potekal od 20. 9. 2021 do 13. 10. 2021 NA DALJAVO (v videokonferenčnem okolju Zoom). Sestavljata ga dva vsebinska sklopa: Psihologija za višješolske strokovne delavce/-ke (15 ur), ki ga vodi dr. Bojana Gnamuš Tancer in Pedagogika za višješolske strokovne delavce/-ke (15 ur), ki ga vodi mag. Iris Fink Grubačević.
Terminski načrt posameznega sklopa: 4 srečanja na daljavo po 2 šolski uri in 7 ur individualnega dela.

1. srečanje (ponedeljek): predstavitev tečaja in udeležencev, vsebinska predstavitev modula in pojasnitev nalog za samostojno delo udeležencev – 2 uri preko videokonference, 1 ura samostojnega dela (študij gradiva, izbira teme oz. problema, priprava načrta samostojnega projekta);
2. srečanje (sreda): predstavitev izbrane teme in predvidenih metod dela s strani udeležencev, izmenjava mnenj, primerov dobre prakse in interaktivno skupno učenje – 2 uri preko videokonference, 4 ure samostojnega dela (izdelava nalog, po potrebi konzultacija s predavateljem preko telefona ali elektronske pošte);
3. srečanje (ponedeljek): predstavitev nalog s strani udeležencev, izmenjava dobrih praks in interaktivno skupinsko učenje, coaching, supervizija – 2 uri preko videokonference, 2 uri samostojnega dela; nadaljnji razvoj nalog in analiza dobrih praks, priprava predstavitev izzivov in primerov dobrih praks;
4. srečanje (sreda): skupen pregled izboljšanih rešitev, čas za vprašanja – 2 uri preko videokonference.

Urnik:
Ponedeljek, 20. 9. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 22. 9. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Ponedeljek, 27. 9. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 29. 9. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Ponedeljek, 4. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 6. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Ponedeljek, 11. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 13. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 17. 9. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA