Prijavnica – ŠC Nova Gorica – PAI M3 – Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira Pedagoško andragoško izpopolnjevanje za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Namen tega izpopolnjevanja je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, izpolnitev pogoja pedagoško-andragoške izobrazbe. Celotno izpopolnjevanje obsega 90 ur (3 kreditne točke ECTS) in je razdeljeno v 3 vsebinsko zaokrožene in ločene module.

Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa – pričetek 18. 10. 2021 – NA DALJAVO.
Sestavljata ga dva vsebinska sklopa: Uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa (15 ur) in Poučevanje na daljavo (15 ur). Terminski načrt posameznega sklopa: 4 srečanja na daljavo po 2 šolski uri in 7 ur individualnega dela.

Urnik:
Ponedeljek, 18. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 20. 10. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 3. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Četrtek, 4. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Ponedeljek, 8. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 10. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Ponedeljek, 15. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)
Sreda, 17. 11. 2021 od 14.30 do 16.00 (2 šolski uri)

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 18. 10. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Denise Sirk: denise.sirk@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ