Prijavnica – ŠC Nova Gorica – Karierno svetovanje

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Karierno svetovanje, s pričetkom 14. 3. 2022 ob 13.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Izpopolnjevanje karierno svetovanje je namenjeno višješolskim kadrom, ki sodelujejo ali bodo sodelovali pri aktivnostih kariernih centrov na višjih strokovnih šolah in študentom svetujejo na področju vseživljenjske karierne orientacije, glede opravljanja praktičnega izobraževanja v podjetjih in v procesu iskanja zaposlitve ali nadaljnje študijske poti. Vodila ga bo Anita Kovačik.

Vsebina izpopolnjevanja:
V sklopu izpopolnjevanja Karierno svetovanje bodo udeleženci spoznali različne tehnike in metode dela ter pripomočke za karierno svetovanje, z namenom raziskovanja in spodbujanja potencialov, spoznavanje poklicnih interesov in namer, želja in motivov, sposobnosti, znanja, izkušenj in veščin. Seznanili se bodo s procesom svetovanja, usmerjanja in spodbujanja študentov k lastni aktivnosti ter uporabi svojih prednosti pri načrtovanju karierne poti. Spoznali bodo možnosti spremljanja in analiziranja uspešnosti posameznika pri uresničevanju njegovih ciljev in se seznanili s pristopi k razvoju karierne orientacije v drugih evropskih državah.
1. Vsebinski sklop: Vseživljenjska karierna orientacija
2. Vsebinski sklop: Stanje na trgu dela
3. Vsebinski sklop: Karierno svetovanje in uporaba orodij in pripomočkov za razvoj karierne orientacije

Izvedba programa v skupnem obsegu 25 šolskih ur (1 ECTS) bo preko srečanj na daljavo (18 ur) in samostojnega dela (7 ur).
Spletna srečanja
bodo potekala po sledečem urniku:
Ponedeljek, 14. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)
Četrtek, 17. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)
Ponedeljek, 21. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)
Četrtek, 24. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)
Ponedeljek, 28. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)
Četrtek, 31. 3. 2022, 13.30-16.00 (3 šolske ure)

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 14. 3. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Denise Sirk: egon.pipan@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ