Prijavnica – ŠC Nova Gorica – Interaktivne in multimedijske vsebine 2

Spoštovani,

konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Interaktivne in multimedijske vsebine, s pričetkom 2. 2. 2022 ob 15.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.
Program Interaktivne in multimedijske vsebine je namenjen izpopolnjevanju predavateljev oz. potencialnih predavateljev na višjih strokovnih šolah. Program je prilagojen specifičnosti pedagoškega dela v višjih strokovnih šolah in dejstvu, da imajo številni strokovnjaki, ki se vključujejo v pedagoško delo v višjem šolstvu, bogate strokovne kompetence, izkušnje in znanja, nimajo pa znanj in izkušenj s področja ustvarjanja multimedijskih in interaktivnih vsebin. Ključni momenti izobraževanja so medvrstniško spremljanje predavateljev, pregled primerov dobrih praks in izgradnja lastnih učnih multimedijskih in interaktivnih vsebin.

Program Interaktivne in multimedijske vsebine pokriva 4 sklope:
1. temeljne značilnosti multimedijskih in interaktivnih vsebin (iskanje obstoječih e-gradiv za svoj predmet, vključevanje obstoječih e-gradiv v lastne učilnice)
2. izdelava multimedijskih vsebin (načrtovanje izdelave multimedijskega gradiva, strojna oprema, snemanje, programska oprema za montiranje, montiranje in objava videa)
3. izdelava interaktivnih vsebin (pregled gradnikov h5p, spoznavanje tipov interaktivnosti, spoznavanje možnosti za izgradnjo interaktivnih gradnikov, gradnja enostavnih interaktivnih gradnikov, zlaganje enostavnih gradnikov v kompleksne, gradniki, ki omogočajo spremljanje izvajanja v živo)
4. objava vsebin, licence in avtorske pravice (izbira licence, objava lastnega e-gradiva, medvrstniško vrednotenje e-gradiva).
Program bo vodil Janko Harej.

Izobraževanje v obsegu 40 ur (1 ECTS) se bo izvedlo v obliki večtedenske aktivnosti, od tega bo 16 ur Zoom srečanj in 24 ur samostojnega dela. Vsa srečanja bodo potekala preko spleta v spletni učilnici s kombiniranjem videokonferenčnih in drugih dejavnosti. Poudarek izpopolnjevanja bo na nalogah, ki jih udeleženci rešujejo tedensko in s tem bogatijo lastne spletne učilnice.
Urnik spletnih srečanj: 
Sreda, 2. 2. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 9. 2. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 16. 2. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 23. 2. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 2. 3. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 9. 3. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 16. 3. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Sreda, 23. 3. 2022: 15.00 – 16.30 (2 uri)
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 2. 2. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: egon.pipan@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ