Prijavnica – ŠC Nova Gorica – E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ_MS Teams

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ, s pričetkom 20. 4. 2021 ob 13.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Program je namenjen izpopolnjevanju predavateljev oz. potencialnih predavateljev na VSŠ, ki se vključujejo iz nepedagoških strok oziroma strokovnjakom iz prakse brez pedagoško-andragoške izobrazbe ter izkušenim predavateljem, ki bi želeli osvežiti svoje znanje in veščine izvajanja učnega procesa z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Program je zasnovan na platformi MS Teams, vodil ga bo Klavdij Mervič.

Udeleženci programa izpopolnjevanja bodo:
o spoznali ključne značilnosti e-izobraževanja in kombiniranega izobraževanja,
o vzpostavili komunikacijske kanale s študenti za predmete, ki jih poučujejo,
o izdelali več različnih multimedijskih in interaktivnih gradnikov za lastne predmete,
o uporabili različne metode e-izobraževanja – skupinsko delo, medvrstniško ocenjevanje idr.,
o usposobili za uporabo sodobnih digitalnih metod poučevanja na daljavo.

Program E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol pokriva 5 sklopov: (1) temeljne tehnologije za e-izobraževanje, (2) učeči v spletni učilnici, (3) predavatelj v spletni učilnici, (4) priprava vsebin za e-izobraževanje, (5) aktivne metode dela. Temeljni cilj izpopolnjevanja je, da vsak udeleženec pripravi oziroma dopolni spletno učilnico za izbrani predmet, ki ga poučuje in ga da v med vrstniški pregled.

Izvedba programa
 v skupnem obsegu 40 šolskih ur bo potekala preko srečanj na daljavo (4 ure/teden) in samostojnega dela (4 ure/teden), s pričetkom 20. 4. 2021.
Urnik izvedbe srečanj na daljavo po 4 šolske ure:
torek, 20. 4. 2021 ob 13.30
torek, 4. 5. 2021 ob 13.30
torek, 11. 5. 2021 ob 13.30
torek, 18. 5. 2021 ob 13.30
torek, 25. 5. 2021 ob 13.30
torek, 1. 6. 2021 ob 13.30
Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna
. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na spodnjem obrazcu zbiramo do 19. 4. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov koordinatorice Denise Sirk: denise.sirk@scng.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ